МУЛТИМЕДИЈА
КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКИ ДОДАТОЦИ
ПРИКЛУЧОЦИ И КАБЛИ
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ДОДАТОЦИ
КОМПАКТ ДИСКОВИ
ДВД ВИДЕО
ИГРИ, СОФТВЕР И ДОДАТОЦИ
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДОДАТОЦИ
 
 


Најголем избор на ЦД и ДВД во Република Македонија.

МИСТЕР КОМПАНИ, ГТЦ I кат, СкопјеКОМПАКТ ДИСКОВИ - Класична музика

Враќање на Прокофиевиот Советски Сојуз

Цена:
750 ден. (за купување од Македонија)
15 $US (за купување надвор од Македонија)

Код: BEAUX 2100

1. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:Introduction "A spectre is stalking Europe, the spectre of Communism" (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:02:27

2. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:Philosophers (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:02:45

3. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:Interlude (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:01:36

4. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:We are marching in close ranks (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:02:06

5. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:Interlude (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:01:15

6. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:Revolution (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:09:43

7. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:Victory (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:06:11

8. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:A Pledge (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:06:49

9. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:Symphony (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:05:59

10. Cantata on the 20th Anniversary of the October Revolution, Op.74 Part:Constitution (attacca:) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:05:14

11. A Toast!, Op.85 (In honour of Stalin's 60th birthday) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:08:03

12. Prosper, Our Mighty Country, Op.114 (Cantata on the 30th Anniversary of the October Revolution) Artist: New Philharmonia Orchestra, 0:12:52

Време на траење: 1:05:00

Внесете количина : 

 
Copyright © 2006 Mister Company