МУЛТИМЕДИЈА
КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКИ ДОДАТОЦИ
ПРИКЛУЧОЦИ И КАБЛИ
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ДОДАТОЦИ
КОМПАКТ ДИСКОВИ
ДВД ВИДЕО
ИГРИ, СОФТВЕР И ДОДАТОЦИ
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДОДАТОЦИ
 
 


Најголем избор на ЦД и ДВД во Република Македонија.

МИСТЕР КОМПАНИ, ГТЦ I кат, СкопјеКОМПАКТ ДИСКОВИ - Класична музика

Petersburg Chamber Music Secrets

Цена:
750 ден. (за купување од Македонија)
15 $US (за купување надвор од Македонија)

Код: BEAUX 2023

1. Trio for Piano, Violin and Cello, Op.8 Composer: Dmitry Shostakovich, 0:12:19

2. Concerto for Clarinet and Piano Trio Part:I. Allegro con moto Composer: Boris Tishchenko, 0:10:28

3. Concerto for Clarinet and Piano Trio Part:II. Allegro molto Composer: Boris Tishchenko, 0:08:58

4. Concerto for Clarinet and Piano Trio Part:II. Allegro molto Composer: Boris Tishchenko, 0:13:12

5. Trio for Violin, Clarinet and Piano Part:I. Espressivo Composer: Galina Ustvolskaya, 0:06:15

6. Trio for Violin, Clarinet and Piano Part:II. Dolce Composer: Galina Ustvolskaya, 0:04:16

7. Trio for Violin, Clarinet and Piano Part:III. Energico Composer: Galina Ustvolskaya, 0:04:50

Време на траење: 1:00:18

Внесете количина : 

 
Copyright © 2006 Mister Company