МУЛТИМЕДИЈА
КОМПЈУТЕРИ И КОМПЈУТЕРСКИ ДОДАТОЦИ
ПРИКЛУЧОЦИ И КАБЛИ
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И ДОДАТОЦИ
КОМПАКТ ДИСКОВИ
ДВД ВИДЕО
ИГРИ, СОФТВЕР И ДОДАТОЦИ
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДОДАТОЦИ
 
 


Најголем избор на ЦД и ДВД во Република Македонија.

МИСТЕР КОМПАНИ, ГТЦ I кат, СкопјеКОМПАКТ ДИСКОВИ - Класична музика

Хендел: Месија - 2ЦД

Цена:
1200 ден. (за купување од Македонија)
25 $US (за купување надвор од Македонија)

Изведувач: РАЗЛИЧНИ ИЗВЕДУВАЧИ
Код: GOV 3010

ЦД 1
1. The Messiah Part:Part I, Synfony Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:03:13
2. The Messiah Part:Part I, Accompagnato (Comfort ye, my people) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:38
3. The Messiah Part:Part I, Aria (Ev'ry valley shall be exalted) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:03:41
4. The Messiah Part:Part I, Chorus (And the Glory of the Lord) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:20
5. The Messiah Part:Part I, Accompagnato (Thus saith the Lord of Hosts) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:01:39
6. The Messiah Part:Part I, Aria (But who may abide) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:04:07
7. The Messiah Part:Part I, Chorus (And He shall purify the sons of Levi) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:25
8. The Messiah Part:Part I, Recitativo (Behold a Virgin shall conceive) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:00:29
9. The Messiah Part:Part I, Aria (O thou that tellest good tidings to Zion) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:04:20
10. The Messiah Part:Part I, Chorus (O thou that tellest good tidings to Zion) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:01:43
11. The Messiah Part:Part I, Accompagnato (For behold darkness) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:03:20
12. The Messiah Part:Part I, Aria (The people that walked in darkness) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:03:20
13. The Messiah Part:Part I, Chorus (For unto us a child is born) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:04:10
14. The Messiah Part:Part I, Pifa (Pastoral Symphony) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:55
15. The Messiah Part:Part I, Recitativo, Accompagnato (There were shepherds abiding in the field) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:01:34
16. The Messiah Part:Part I, Chorus (Glory to God in the Highest) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:02
17. The Messiah Part:Part I, Aria (Rejoice greatly) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:04:04
18. The Messiah Part:Part I, Recitativo (Then shall the eyes of the blind) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:00:35
19. The Messiah Part:Part I, Duetto (He shall feed His flock like a shepherd) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:04:54
20. The Messiah Part:Part I, Chorus (His yoke easy) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:04:21
21. The Messiah Part:Part II, Chorus (Behold the Lamb of God) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:52
22. The Messiah Part:Part II, Aria (He was despised and rejected) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:08:10
23. The Messiah Part:Part II, Chorus (Surely he has borne our griefs) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:05
24. The Messiah Part:Part II, Chorus (And with His stripes) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:03:59

ЦД 2
1. The Messiah Part:Part II, Chorus (And with His stripes) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:03:59
2. The Messiah Part:Part II, Accompagnato (All they that see Him) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:00:55
3. The Messiah Part:Part II, Chorus (He trusted in God) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:31
4. The Messiah Part:Part II, Accompagnato (Thy rebuke has broken His heart) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:01:50
5. The Messiah Part:Part II, Arioso (Behold, and see if there be any sorrow) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:01:46
6. The Messiah Part:Part II, Accompagnato (He was cut off out of the land) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:00:25
7. The Messiah Part:Part II, Aria (But thou didst not leave his soul) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:12
8. The Messiah Part:Part II, Chorus (Lift up your hands, O ye gates) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:03:04
9. The Messiah Part:Part II, Recitativo (Unto which of the angels) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:00:22
10. The Messiah Part:Part II, Chorus (Let all the angels of God) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:01:29
11. The Messiah Part:Part II, Aria (Thou art gone up high) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:03:19
12. The Messiah Part:Part II, Chorus (The Lord gave the word) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:01:08
13. The Messiah Part:Part II, Aria (How beautiful are the feet) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra,
14. The Messiah Part:Part II, Chorus (Their sound is gone out) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:01:56
15. The Messiah Part:Part II, Aria (Why do the nations) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:59
16. The Messiah Part:Part II, Chorus (Let us break their bonds asunder) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:01:52
17. The Messiah Part:Part II, Recitativo (He that dwelleth in Heaven) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:00:19
18. The Messiah Part:Part II, Aria (Thou shalt break them with a rod) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:12
19. The Messiah Part:Part II, Chorus (Hallelujah) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:03:41
20. The Messiah Part:Part III, Aria (I know that my redeemer liveth) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:05:41
21. The Messiah Part:Part III, Chorus (Since by man came death) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:02
22. The Messiah Part:Part III, Accompagnato (Behold I tell you a mystery) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:00:41
23. The Messiah Part:Part III, Aria (The trumpet shall sound) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:40
24. The Messiah Part:Part III, Recitativo (Then shall be brought to pass) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:00:26
25. The Messiah Part:Part III, Duet (O death where is thy sting) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:41
26. The Messiah Part:Part III, Chorus (But thanks be to God) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:02:11
27. The Messiah Part:Part III, Aria (If God be for us) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:05:28
28. The Messiah Part:Part III, Chorus (Worthy is the lamb) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:06:59
29. The Messiah Part:Part III, Chorus (Amen) Artist: Lithuanian Chamber Orchestra, 0:04:02

Време на траење: 2:26:25

Внесете количина : 

 
Copyright © 2006 Mister Company